close
Fujifilm GFX Promo: Bespaar tot €1600

Fujifilm GFX Promo: Bespaar tot €1600

Actie geldig van 01/05/2024 tot 30/06/2024
Actie bekijken

Disclaimer

De door niwzi.be op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door niwzi.be verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die door niwzi.be betrouwbaar worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Niwzi.be alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Niwzi.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door niwzi.be worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van niwzi.be.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van niwzi.be omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Belgische recht is van toepassing.

Titels met links op eigen webpagina's zijn wel toegestaan, evenals het overnemen van korte omschrijvingen uit de RSS-feed. Opgelet: telkens moet 'Bron: niwzi.be' vermeld worden en een link geplaatst naar de pagina op de server van niwzi.be waar het bericht zich bevindt.